Idź do

Kozice policzone

Znamy wyniki wiosennego liczenia kozic! Odbyło się ono w dniu 5 czerwca jako akcja jednodniowa.
Po polskiej stronie zanotowano 204 kozice, w tym 12 capów, 53 kozy oraz 24 koźlęta tegoroczne, które stanowią 11,8% populacji.

Po stronie słowackiej zanotowano 589 kozic, w tym 99 capów, 130 kóz oraz 56 koźląt tegorocznych, które stanowią 9,5% populacji.

Łącznie tej wiosny zanotowano 793 kozice (podczas zeszłorocznego wiosennego liczenia - 816)

Wyników liczenia nie należy brać dosłownie, choć podawane są z dokładnością do jednej sztuki. Błąd oszacowania nie jest znany i może znacznie przekraczać 10%.  Należy również pamiętać, że podział na kozice polskie i słowackie jest całkowicie sztuczny. Duża część z tych kozic przebywa w rejonie granicy państwowej swobodnie przemieszczając się przez nią. Dlatego liczenie kozic jest robione wspólnie ze stroną słowacką i najistotniejszy jest łączny wynik dla całych Tatr.

Wcześniejsze wyniki liczenia kozic sprawdzicie na Geoportalu Tatry: geoportaltatry.pl

Fot. Marcin Bukowski, TPN