Idź do

Portale i aplikacje mapowe

Zamknięcia szlaków i utrudnienia
Rzeźba terenu, szczyty i przełęcze
Fotomapy, modele 3D i zdjęcia ukośne
Oddziały, strefy ochrony i Natura 2000
Monitoring populacji kozicy
Pasterstwo, górnictwo i obiekty sakralne
Budowa geologiczna, jaskinie i gleby
Lasy, hale, polany i siedliska przyrodnicze
Zjawiska wodne na obszarze Tatr

Technologia

Aplikacje i portale mapowe oparte są na rozwiązaniach Esri. Portal ArcGIS jest komponentem oprogramowania ArcGIS Enterprise, który umożliwia udostępnianie map, aplikacji i innych informacji geograficznych.

Użytkowanie

Prezentowane w naszych aplikacjach mapy mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument oficjalny. Użytkownik korzysta z informacji publikowanych w serwisach na własną odpowiedzialność jednocześnie akceptując regulamin.

Dane przestrzenne

Udostępnianie danych online odbywa się z wykorzystaniem bazy Oracle. Zasoby Tatrzańskiego Parku Narodowego aktualizowane są na bieżąco, a każda zmiana prezentowana jest na mapie w czasie rzeczywistym.

Napisz do nas