Idź do
W nazwie „Gotowi w góry” zawiera się główny cel projektu: informowanie turystów, jak przygotować się do wędrówek po Tatrach, jeszcze przed wyruszeniem na szlak.
Wyniki badań pokazują, że bardzo wielu turystów odwiedzających Tatry i Podhale szuka informacji o górach w miejscu zakwaterowania. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie w 2016 roku Tatrzański Park Narodowy uruchomił program współpracy z lokalnymi kwaterodawcami. Bierze w nim udział już ponad 100 obiektów: hoteli, pensjonatów i kwater prywatnych, dzięki którym ważne informacje docierają do tysięcy turystów.
W obiektach noclegowych umieszczane są zestawy tablic z informacjami o tym, jak przygotować się do wycieczki, zasadami obowiązującymi w Tatrzańskim Parku Narodowym, a także komunikatami o prognozie pogody, warunkach na szlakach, zagrożeniach i aktualnościach. Komunikaty te są przesyłane do kwater e-mailem codziennie rano. Kwaterodawcy otrzymują również materiały edukacyjne dla turystów i mają możliwość zakupu specjalnie przygotowanych materiałów informacyjnych.
Obiekty, które biorą udział w programie, otrzymują oficjalny tytuł partnera TPN i są promowane na stronie internetowej Parku.
Udział w programie jest bezpłatny. Współpraca odbywa się na podstawie umowy barterowej.
Kwaterodawców zainteresowanych przystąpieniem do programu zapraszamy do kontaktu.

Konto kwaterodawcy