Idź do
Tej jesieni, dokładnie 15 października 2022 w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN (ul. Chałubińskiego 42a w Zakopanem) odbędzie się sesja popularnonaukowa poświęcona życiu Walerego Eljasza-Radzikowskiego.

Postać to niezwykle zasłużona dla Zakopanego i Tatr. Z wykształcenia malarz z zamiłowania turysta i propagator wycieczek tatrzańskich, wszechstronny działacz Towarzystwa Tatrzańskiego. Wytyczał nowe szlaki w górach, dbał o udogodnienia cywilizacyjne na terenie Zakopanego, tworzył nowe czasopisma, pisał książki. Zasłynął jako autor Ilustrowanego przewodnika do Tatr, Pienin i Szczawnic. Człowiek niespożytej energii. Jako pierwszy z przyjezdnych wybudował dom w Zakopanem, z którym związał całe swoje życie.

Zapraszamy na spotkanie z jegomościem, który w tradycyjnej polskiej czamarce przemierzał ulice Krakowa, Monachium, Wenecji, by ostatecznie z rozmiłowaniem pozostać na dłużej w Tatrach – miejscu wypocznienia i nabierania sił.
Dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi serdecznie zapraszają do udziału w VI ogólnopolskiej konferencji tatrzańskiej, której tematem przewodnim będą „Zmiany w Tatrach – zagrożenia istniejące i potencjalne”. Konferencja odbędzie się w dniach 8–10 października 2020 roku w Zakopanem.

Wzorem poprzednich konferencji tatrzańskich, również i tym razem wystąpienia konferencyjne będą podzielone na trzy sekcje: I Nauki o Ziemi, II Nauki Biologiczne oraz III Człowiek i Środowisko. Przewidywane są zarówno sesje plenarne jak i posterowe. Zachęcamy do przygotowania wystąpień i posterów, zwłaszcza związanych z tematem przewodnim oraz podsumowujących badania wykonane w Tatrach od czasu naszej poprzedniej konferencji.

Po konferencji planowane jest wydanie punktowanej monografii tatrzańskiej zawierającej wszystkie materiały, które uzyskają pozytywne recenzje.

Szczegółowe informacje na temat terminów nadsyłania zgłoszeń, przesyłania abstraktów oraz pełnych tekstów artykułów, a także formularz zgłoszeniowy zostaną podane w komunikacie II, który ukaże się pod koniec grudnia 2019 roku.
Konferencja „Zaczęło się od Tatr”. Ochrona polskiej przyrody w 150 lat od wprowadzenia ochrony gatunkowej kozic i świstaków, i 100 lat od ustanowienia Państwowej Komisji Ochrony Przyrody.

W 1868 r. została uchwalona, a w 1869 r. weszła w życie ustawa o ochronie kozic i świstaków, która była pierwszym nowoczesnym aktem prawnym w zakresie ochrony przyrody na ziemiach polskich i jednym z pierwszych w skali światowej. 50 lat później, z końcem 1919 r. powołano Tymczasową  Państwową Komisję Ochrony Przyrody, która, przekształcona później w PROP, była pierwszym organem państwowym zajmującym się ochroną przyrody.

Te dwie doniosłe rocznice skłaniają do refleksji zarówno nad rozwojem ochrony przyrody w Polsce, jej stanem obecnym jak również  perspektywami na przyszłość. Dyskusji na ten temat ma temu służyć konferencja: „Zaczęło się od Tatr. Ochrona polskiej przyrody w 150 lat od wprowadzenia ochrony gatunkowej kozic i świstaków, i 100 lat od ustanowienia Państwowej Komisji Ochrony Przyrody", na którą zapraszamy naukowców, praktyków, działaczy organizacji społecznych, publicystów – wszystkich zainteresowanych ochroną polskiej przyrody.

Konferencja odbędzie się w dniach: 22-23 listopada 2019 w salach Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Organizatorzy konferencji: Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie; Tatrzański Park Narodowy; Nauka dla Przyrody, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej.
W dniach 10-13 czerwca 2019 w Zakopanem odbędą się II Międzynarodowe Warsztaty Hydrologiczne.

Adresowane są głównie do młodych naukowców. Organizatorami są: The Baltic University Programme, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Tatrzański Park Narodowy.
Wspólnie z Zakładem Bioróżnorodności Leśnej UR w Krakowie zapraszamy na konferencję poświęconą ochronie przyrody w parkach narodowych i rezerwatach. Poprzez to spotkanie chcemy ożywić dyskusję na temat ścisłej ochrony przyrody i zarazem uczcić 40. rocznicę śmierci prof. Stefana Myczkowskiego, który dla tej ochrony położył szczególne zasługi.

Organizatorzy konferencji:
 • Zakład Bioróżnorodności Leśnej UR w Krakowie
 • Tatrzański Park Narodowy
Temat konferencji:
 • Ochrona ścisła w parkach narodowych i rezerwatach; bilans osiągnięć i porażek ostatniego półwiecza
Czas:  
 • 7–9 czerwca 2017 (środa–piątek)
Miejsce: 
 • Wydział Leśny UR w Krakowie oraz Zakopane (siedziba TPN) i Tatry
Cel konferencji:
 • Celem konferencji jest zarówno spojrzenie na ścisłą ochronę przyrody z perspektywy współczesnej ekologii (funkcjonowanie metapopulacji, populacje typu "źródło" i typu "ujście", problematyka dyspersji gatunków), jak również analiza sukcesów i porażek systemu ochrony ścisłej w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz problematyka kształtowania relacji między ochroną ścisłą a ochroną czynną w planach ochrony. Liczymy na uczestnictwo zarówno naukowców, jak i praktyków: pracowników parków narodowych, dyrekcji ochrony środowiska, Lasów Państwowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Zakres tematyczny:
 • Rola obszarów ochrony ścisłej w badaniach naukowych
 • Relacje przestrzenne między ochroną ścisła a ochroną czynną w parkach narodowych
 • Obszary ochrony ścisłej jako ostoje gatunków antropofobicznych
 • Oddziaływanie obszarów ochrony ścisłej na sąsiednie tereny
 • Postrzeganie ochrony ściślej przez osoby zwiedzające parki narodowe
Efekt końcowy: 
 • Wydanie materiałów konferencyjnych (referaty + postery) w postaci osobnego tomu do końca 2017 roku
Ramowy program:
 • 6 czerwca 2017 – Kraków, referaty, wieczorem wyjazd do Zakopanego
 • 7 czerwca 2017 –Zakopane, wyjście do doliny Kościeliskiej (do Smreczyńskiego Stawu), po południu w Zakopanem początek warsztatów i sesja plakatowa
 • 8 czerwca – dalszy ciąg warsztatów w Zakopanem, wyjścia w teren (dolina Bystrej, dolina Jaworzynki, Nosal, dolina Olczyska), podsumowanie konferencji
Ważne terminy:
 • Otwarcie rejestracji: 22 lutego 2017
 • Koniec I terminu rejestracji: 31 marca 2017
 • Ostateczny termin przesłania streszczeń:  31 marca 2017
 • Powiadomienie o zakwalifikowaniu streszczeń: 15 kwietnia 2017
 • Koniec II terminu rejestracji: 15 kwietnia 2015
 • I Termin realizacji opłaty konferencyjnej: 30 kwietnia 2017
 • II Termin realizacji opłaty konferencyjnej: 15 maja 2017
Koszty uczestnictwa:
 • I termin: 600 zł  (doktoranci 400 zł)
 • II termin 750 zł (doktoranci 500 zł)
Komitet Organizacyjny:
 • Przewodnicząca: dr hab. Anna Gazda
 • Członkowie: mgr Szymon Ziobrowski, dr hab. Jan Bodziarczyk, dr Magdalena Frączek, dr Janusz Szewczyk, dr Tomasz Zwijacz-Kozica, mgr Michał Adamus, mgr Jakub Baran, mgr arch. Kamil Kędra, mgr Antoni Zięba
 • Sekretarz Konferencji: dr Elżbieta Muter
Planowany Komitet Naukowy: 
 • Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
 • Członkowie: prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki, prof. dr hab. Jan Holeksa, Prof. dr hab. Zbigniew Mirek, prof. dr hab. Henryk Okarma
Więcej informacji na stronie.
Sesja I 

10.00–12.00

Oficjalne otwarcie Konferencji

Renata Kowalska (Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej im. Zofii Radwańskiej-Paryskiej i Witolda Henryka Paryskiego, Zakopane) – Bibliografia Tatr i Podtatrza Witolda Henryka Paryskiego.

Krystyna Kasprzyk (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie) – Tematyka tatrzańska w Bibliografii Małopolski.

Wiesław A. Wójcik (Centralna Biblioteka Górska PTTK, Kraków) – Dzieje bibliografii górskiej w Polsce.

Ľudovít Kocian (Univerzita Komenského, Bratislava) – Ornitologická bibliografia oravskej časti Tatier a Podtatria od čias Mateja Bela po Kocyana.

Zbigniew Moździerz (Muzeum Tatrzańskie, Zakopane) – Bibliografia budownictwa i architektury Tatr Polskich i Zakopanego.

Przerwa kawowa 12.00–12.30

Sesja II

12.30–14.30

Małgorzata Łoboz (Uniwersytet Wrocławski) – Życie muzyczne w Zakopanem na łamach prasowych.

Anna Pigoń (Uniwersytet Wrocławski) – Bibliografia Tatr i Podhala w wybranych polskich czasopismach XIX w.

Ewa Grzęda (Uniwersytet Wrocławski) – Tatry i Podhale na łamach „Biblioteki Warszawskiej” (1863–1890).

Karolina Chmielewska, Magdalena Orczykowska (Uniwersytet Warszawski) – Tatry i inne góry na łamach tygodnika „Kłosy” – adnotowana bibliografia zawartości.

Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz (Uniwersytet Wrocławski) – Bibliografia tatrzańska Henryka Sienkiewicza: miejsca, ludzie, twórczość.

Przerwa obiadowa 

14.30–15.30

Sesja III

15.30–17.30

Aleksandra Nosalska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)– Bibliografia Włodzimierza Gruszczyńskiego i jego uczniów na temat architektury i planowania przestrzennego Zakopanego i Podhala.

Marcin Guzik (Tatrzański Park Narodowy, Zakopane) – Bibliografia pasterstwa tatrzańskiego wg Witolda Henryka Paryskiego.

Agnieszka Jurczyńska-Kłosok (KPT im. M. Sieczki w Krakowie) – O nazwach w Tatrach dawniej i dziś.

Wiesław Siarzewski (Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej im. Zofii Radwańskiej-Paryskiej i Witolda Henryka Paryskiego, Zakopane) – Kartografia w bibliografii tatrzańskiej Witolda Henryka Paryskiego i zbiorach Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej.

Marcin Guzik (Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich, Zakopane) – Projekt „Digitalizacja bibliografii Tatr i Podtatrza Witolda Henryka Paryskiego”.
 
Konferencja jest elementem projektu pt. Digitalizacja fiszek z Bibliografią Tatr i Podtatrza Witolda Henryka Paryskiego. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego.
W dniach 24 – 26 września 2015 roku w Zakopanem odbędzie się V Konferencja z cyklu „PRZYRODA TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO A CZŁOWIEK”.

Piątą konferencję z cyklu Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek chcielibyśmy, zgodnie z jej wiodącym hasłem „Nauka Tatrom” poświęcić aplikacyjnemu charakterowi badań naukowych w Tatrach.

Konferencja tradycyjnie będzie podzielona na trzy bloki tematyczne:
 • Nauki o Ziemi
 • Nauki biologiczne
 • Człowiek i środowisko
Jej organizatorami są Tatrzański Park Narodowy i Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi.

Biuro Organizacyjne V Konferencji: 

Oddział Krakowski
Polskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk o Ziemi
Ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków

Paweł Struś: +48 695 529 217

konferencja.tatry2015@gmail.com
W bieżącym roku przypada stulecie opublikowania obszernego eseju Jana Gwalberta Pawlikowskiego pt. „Kultura a natura”. W dziele tym autor dokonał wnikliwej analizy relacji pomiędzy ochroną przyrody a jej gospodarczym wykorzystaniem, a także sformułował myśli odkrywcze, wybiegające o całe dziesięciolecia naprzód. Czytając dzisiaj prace J.G. Pawlikowskiego przekonujemy się, że wiele jego myśli zachowało swoją aktualność, prowokując do dyskusji i często gorzkiej refleksji.

Uważamy, że zbliżająca się rocznica stanowi dobrą okazję do zorganizowania konferencji w celu przypomnienia postaci i dorobku J.G. Pawlikowskiego na polu podstaw ochrony przyrody i turystyki, a także przedyskutowania, jak jego idee i przewidywania sprawdziły się w ciągu wieku.

Organizatorzy:
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – Wydział Turystyki i Rekreacji
 • Tatrzański Park Narodowy
 • Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
 • Oddział Akademicki PTTK w Krakowie
Pierwsza sesja konferencji odbędzie się w Krakowie w dniu 15 listopada.

Druga sesja odbędzie się w Zakopanem w dniu 16 listopada. Miejscem obrad będzie sala konferencyjna w nowej siedzibie dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego w Kuźnicach.
"Od dagerotypu do fotopocztówki" to tytuł sesji organizowanej przez Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej im. Zofii Radwańskiej-Paryskiej i Witolda Henryka Paryskiego w październiku.

Podczas dwudniowego spotkania (które ma charakter otwarty) swoją wiedzą o najstarszych tatrzańskich pocztówkach oraz historii fotografii tatrzańskiej podzielą się specjalnie zaproszeni goście z Polski i Słowacji. Sesja rozpocznie się o godzinie 13.00, 18 pażdziernika 2013 (piątek) w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN, ul. Chałubińskiego 42a  serią referatów dotyczących historii fotografii tatrzańskiej, która dała poczatek późniejszym fotopocztówkom:

13.00 SESJA I
Od dagerotypu do pocztówki – Wiesław Siarzewski
Barwne Tatry – Zbigniew Ładygin
17.00 SESJA II
Techniki szlachetne w fotografii – Konrad K. Pollesch
Profesor Alfred Grosz – milovnik Tatier a fotograf – Erika Cintulova
Fotografia na Spisi 1858-1956 – Dana Rosova
19.00 SESJA III
Fotografie ako predlohy pre pohladnice – explikacia na podklade Frantiska Czehulu – Maroš Semančík
Belanska jaskyna na fotografiach – Milos Greisel

Drugiego dnia w Kuźnicach tematyka referatów będzie się koncentrowała na kolekcjach pocztówek tatrzańskich:

10.00 SESJA IV
Tatry w pocztówkach – dzieło Adama Czarnowskiego – Zbigniew Ładygin
Kežmarok na pohľadniciach (od najstarších po súčasnosť) – Andrej Janovský
Józef Oppenheim, fotograf i wytwórca pocztówek tatrzańskich – Wojciech Szatkowski
Architektura Zakopanego i Podtatrza na zdjęciach i pocztówkach – Zbigniew Moździerz
13.00 SESJA V
Pocztówki w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego – Zbigniew Moździerz
Fotografie i pocztówki w zbiorach TPN – Wiesław Siarzewski
Internetowa baza pocztówek tatrzańskich – Marcin Guzik

Referatom towarzyszyć będą otwarcia wystaw fotograficznych oraz pokaz starych technik fotograficznych:

18.10 - godz. 14.45
Pamiątkowe zdjęcie wykonane techniką mokrego kolodionu (prezentacja praktyczna) – Łukasz Gietka
18.10 - godz. 16.00
Otwarcie wystawy fotograficznej Wiesława Szymaniaka "Zdjęcia tatrzańskie w technice gumy"
19.10 - godz. 12.00
Otwarcie wystawy "Obraz Tatr i Podtatrza utrwalony na kartach pocztowych" w Kuźnicach

Sesja jest elementem projektu "Obraz Tatr i Podtatrza utrwalony na kartach pocztowych" realizowanego przez Tatrzański Park Narodowy we współpracy z Muzeum w Kieżmarku. Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007–2013
W dniach 21-22 maja 2009 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowa pt. "Długookresowe zmiany w przyrodzie i użytkowaniu obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego". Do uczestnictwa w niej zaproszeni zostali przedstawiciele różnych gałęzi nauki prowadzący badania w Tatrach - botanicy, zoolodzy, leśnicy, hydrologowie i geografowie.

Użytkowanie przyrody i bogactw naturalnych Tatr przez człowieka ma już wielowiekową historię. Począwszy od górników wydobywających kruszce z wnętrza gór, poprzez hutników korzystających z tatrzańskiego drewna przy wytopie pozyskanych z gór rud żelaza, pasterzy pasących swoje owce na wysokogórskich halach, drwali wycinających lasy na potrzeby papiernictwa i tartacznictwa, na turystach licznie odwiedzających ten teren kończąc. Niektóre z form użytkowania Tatr zanikły samoistnie z przyczyn ekonomicznych (np. górnictwo i hutnictwo), część była stopniowo eliminowana w związku z objęciem tego terenu ochroną (np. pasterstwo), a pewne formy zwiększyły swoje oddziaływanie (np. turystyka). Zmienił się zakres oddziaływania – z wielkoobszarowego na liniowe i punktowe – głównie wzdłuż szlaków turystycznych, miejsc postojowych i schronisk.

W związku z utworzeniem TPN naturalne procesy ograniczane do tej pory przez działalność człowieka przybrały gwałtownie na sile. W wyniku sukcesji wtórnej roślinność zaczęła odzyskiwać utracone wcześniej tereny, podnosi się górna granica lasu i kosodrzewiny, zarastają śródleśne polany. W wyniku prowadzonych działań ochronnych w strefie ochrony czynnej prowadzone są zabiegi zmierzające do zmiany składu gatunkowego i struktury lasów przekształconych przez człowieka w wyniku rabunkowej gospodarki.

Podtytuł konferencji „Tatrzański Park Narodowy 1955–1977–2004” informuje nas o latach, w których wykonano zdjęcia lotnicze lub satelitarne obszaru Tatr. Zdjęcia te przedstawiają przyrodę TPN taką, jaka była w roku utworzenia parku, dwadzieścia lat później i w przeddzień pięćdziesiątej rocznicy utworzenia. Analiza tych zdjęć pozwala m.in. na badanie zmian w krajobrazie (zanikanie polan i szałasów), na obszarach leśnych (zjawiska klęskowe – lawiny, wiatrołomy) oraz procesów geomorfologicznych (spływy gruzowe). Jest to także narzędzie do badania oddziaływania turystyki na środowisko przyrodnicze Tatr (np. erozja przyszlakowa). 

W czasie konferencji zostało wygłoszonych 11 referatów i zaprezentowano 17 posterów. Referat wprowadzający dyrektora TPN Pawła Skawińskiego dotyczył najbardziej widocznych zmian w krajobrazie Tatr jakie obserwowane są w ostatnich dziesięcioleciach. Ogólne tezy postawione przez dyrektora, o zarastaniu Tatr przez roślinność drzewiastą i powiększaniu się areału kosodrzewiny znalazły potwierdzenie w kolejnych referatach. Monitoring długookresowych zmian prowadzony w sekcji ds. zarządzania danymi przestrzennymi TPN przez Marcina Bukowskiego i Marcina Guzika wykazał, że w ciągu pięćdziesięciu lat od powołania TPN zarosło prawie 50 % powierzchni polan, a powyżej górnej granicy kosodrzewina powiększyła o 17 % przestrzeń, na której występowała. Zmiany te nie są wiązane z panującą tendencją ocieplania się klimatu, a z regenarcją szaty roślinnej po długotrwałym okresie użytkowania pasterskiego tego terenu. Tematyce pasterskiej poświęconych było także kilka posterów, m.in. pokazujący wycofywanie pasterstwa z TPN oraz zmiany liczebności szałasów w Tatrach. Zagadnieniom zmian klimatycznych poświęcone były dwa wystąpienia dr Zdzisława Bednarza oraz dr Ryszarda Kaczki, którzy przy wykorzystaniu badań dendrochronologicznych określali temperaturę, jaka panowała w Karpatach kilkaset lat temu. Tematyka konferencji była na tyle szeroka, że każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego, począwszy od analizy wypadków śmiertelnych w Tatrach od początku istnienia TOPR, poprzez zagadnienia przyrodnicze tj. mapy tatrzańskich lasów, jaworzyny tatrzańskie, wiatrołomy i śniegołomy oraz wywołane nimi gradacje kornika drukarza, spływy gruzowe, chemizm tatrzańskich wód po zagadnienia typowo techniczne związane z opracowaniem z archiwalnych zdjęć lotniczych ortofotomapy Tatr.

Referaty wygłoszone podczas konferencji:
 • Paweł Skawiński – Przemiany krajobrazu Tatr
 • Zdzisław Bednarz – Fluktuacje klimatyczne ostatnich stuleci w Karpatach w świetle analiz dendrochronologicznych i źródeł pisanych
 • Ryszard J. Kaczka – Znaczenie Tatr w rekonstrukcji klimatu Karpat w oparci o chronologie świerkowe z górnej granicy lasu
 • Stanisław Kędzia – Aktywność spływów gruzowych odzwierciedleniem zmian klimatu
 • Dorota Rzychoń, Adam Worsztynowicz, Ryszard Twarowski – Wpływ depozycji z atmosfery na zmiany chemiczne w wodach wybranych jezior tatrzańskich w latach 1992–2005
 • Adam Choiński, Joanna Pociask-Karteczka – Tendencje zmian pokrywy lodowej na Morskim Oku
 • Piotr Bąk, Marcin Guzik – Stosunki własnościowe w Tatrach Polskich
 • Małgorzata Wesołowska – Zmiany roślinności łąkowej Tatr Zachodnich i ich przedpola w ciągu ostatniego półwiecza
 • Marcin Bukowski – Dynamika zarastania polan tatrzańskich
 • Janusz Szewczyk, Jerzy Szwagrzyk – Struktura starodrzewia świerkowego a dynamika przyrostu drzew na powierzchni badawczej „Skoruśniak” w Tatrzańskim Parku Narodowym
 • Marcin Guzik, Marcin Bukowski – Kosodrzewina (Pinus mugo Turra.) w Tatrzańskim Parku Narodowym
Postery zaprezentowane podczas konferencji:
 • Elżbieta Gorczyca, Kazimierz Krzemień – Transformacja Tatrzańskich dolin reglowych podczas ekstremalnych zdarzeń opadowych
 • Dorota Rzychoń, Adam Worsztynowicz – Zastosowanie modelu dynamicznego magic do rekonstrukcji i prognozowania zmian chemicznych wód wybranych jezior tatrzańskich
 • Maria Baścik, Joanna Pociask-Karteczka – Charakterystyka hydrologiczno-meteorologiczna zlewni tatrzańskich (1961–2000)
 • Jan Bodziarczyk, Marta Nitoń – Zróżnicowanie jaworzyn tatrzańskich oraz warunki ich występowania
 • Adam Marasek, Andrzej Masarek, Marcin Guzik – Wypadki śmiertelne w Tatrach w latach 1909–2009
 • Lesław Oprowski – Historyczne i współczesne zmiany krajobrazu Tatr spowodowane budową i remontami urządzeń turystycznych – szlaków na terenie Tatr
 • Paweł Struś – Zmiany rozmieszczenia szałasów w Tatrach Polskich na przestrzeni ostatnich 150 lat
 • Sławomir Mikrut, Agnieszka Dąbrowska, Marcin Guzik – Zdjęcia lotnicze i ortofotomapy Tatrzańskiego Parku Narodowego
 • Wojciech Grodzki, Marcin Guzik, Marcin Jachym – Wiatrołomy i gradacje kornika drukarza w Tatrzańskim Parku Narodowym na przestrzeni ostatnich 100 lat – próba charakterystyki przestrzennej
 • Łukasz Pęksa, Grzegorz Jamrozy – Struktura przestrzenna populacji kozicy Rupicapra rupicapra tatrica w Tatrzańskim Parku Narodowym
 • Piotr Jurczak, Michał Kalafarski, Ryszard J.  Kaczka – Przestrzenne zróżnicowanie spływów gruzowych w polskich Tatrach Wysokich
 • Marcin Bukowski, Marcin Guzik – Mapy tatrzańskich lasów
 • Krzysztof Ruba – Szlaki narciarskie w Tatrach od czasów Barabasza po dzień dzisiejszy
 • Marcin Bukowski, Marcin Guzik – Wycofywanie pasterstwa z Tatrzańskiego Parku Narodowego
 • Jan Chmiel, K. Polok, Marcin Strączek-Helios – Wzrost limby Pinus cembra na Świńskiej Turni  w świetle badań molekularnych i ich praktyczne wykorzystanie w ochronie czynnej
 • Tadeusz Zwijacz – Wzrost cisa pospolitego Taxus baccata w Tatrzańskim Parku Narodowym
 • Tomasz Zielonka, Jan Holeksa, Piotr Malcher, Natalia Dubaj – 200 lat historii lasów w Słowackich Tatrach  – dendrochronologiczna rekonstrukcja zaburzeń
Tatrzański Park Narodowy i Katedra Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w seminarium MAPY W SIECI - sposoby kartograficznej prezentacji danych przyrodniczych.

Celem seminarium jest dyskusja nad możliwościami programów i technologii służących do prezentacji danych w serwisach internetowych oraz prezentacja obecnie funkcjonujących geoserwisów publikujących dane przyrodnicze. Do udziału zapraszamy przedstawicieli świata nauki oraz wszystkie osoby zajmujące się opracowywaniem map i administracją serwisów geoportalowych.

Seminarium potrwa od 29 września do 1 października 2010.

Więcej informacji  można znaleźć na stronie internetowej www.mapywsieci.pl.
Tatrzański Park Narodowy wraz z Instytutem Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutem Geologii Słowackiej Akademii Nauk serdecznie zapraszają na Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne.

Warsztaty odbędą się w dniach 13–16 października 2011 w Zakopanem. W ramach Warsztatów odbędą się ćwiczenia, prelekcje oraz prezentacje obejmujące wszystkie dziedziny geologii Tatr. Dodatkowo uczestnicy wezmą udział w wycieczkach geologicznych i  przyrodniczych.

Wszelkie  informacje dostępne są na stronie internetowej www.warsztaty-zakopane.pl. Zaproszenie skierowane jest nie tylko do osób związanych zawodowo z geologią, ale również do wszystkich miłośników przyrody nieożywionej Tatr. Wszystkich zachęcamy również do odwiedzenia zakładki „Wydarzenia towarzyszące”.

Do zobaczenia na Warsztatach!
Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Paweł Skawiński ma zaszczyt zaprosić na sesję popularnonaukową poświęconą życiu i twórczości Zofii i Witolda Paryskich.

17 czerwca 2013 odbędzie się wieczór wspomnieniowy. Udział w spotkaniu potwierdzili przyjaciele i uczniowie Zofii i Witolda. Usłyszymy o pasjach taternickich, botanicznych, literackich, muzycznych i edukacyjno-przewodnickich, a opowiadać będą: Władysław Cywiński, Maciej Pinkwart i Wiesław A. Wójcik, Apoloniusz Rajwa, Jan Krupski a także prof. Zbigniew Mirek z żoną Haliną Piękoś-Mirkową. Czas współpracy Państwa Paryskich z Muzeum Tatrzańskim i TPN przypomni Teresa Jabłońska i Wojciech Gąsienica-Byrcyn. W opowieść o pasji Mistrzów włączą się również Barbara Morawska-Nowak, Ivan Bohuš i Patryk Stawiszyński.

Spotkanie odbędzie się w Dworcu Tatrzańskim (ul. Krupówki 12). Rozpocznie się o godz. 17.00, a poprowadzi je dyrektor TPN Paweł Skawiński.

W sobotę 18 czerwca zapraszamy natomiast do Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN przy Rondzie Kuźnickim na serię wykładów poświęconych efektom badań tatrzańskich – zbiorom bibliotecznym oraz pracom autorskim. Pierwszy z wykładów przedstawi Wiesław A. Wójcik na temat: „Witold Henryk Paryski jako bibliofil, bibliotekarz i bibliograf”. Kolejne wykłady prezentują się następująco: Wiesław Siarzewski „Zbiory ikonograficzne jako materiał do badań nad dziejami poznania Tatr”, Leszek Lassota „W. H.. Paryski i jego wkład w nazewnictwo tatrzańskie”, prof. Zbigniew Mirek, prof. Halina Piękoś-Mirkowa „Zofii Radwańskiej-Paryskiej fascynacje botaniczne”. Wykładom towarzyszyć będzie wystawa, na której znajdą się fotografie z początku XX w., przybliżające dzieciństwo i młodość Zofii i Witolda. Przypomnimy okres przedwojennej włóczęgi (pieszej i narciarskiej) po tatrzańskich szlakach. Nie zabraknie udokumentowania fotograficznego szeroko prowadzonej działalności przewodnickiej oraz edukacyjno-ekologicznej. Otwarcie wystawy nastąpi po cyklu wspomnianych już czterech wykładów. Prowadzącym części sobotniej będzie znany taternik i publicysta – Michał Jagiełło. Na zakończenie sesji przedstawiona zostanie historia działalności Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej i sposób udostępniania posiadanych zbiorów, a wszystkich zainteresowanych zaprosimy do wnętrz Biblioteki, by zaprezentować, w jaki sposób przechowywane są zbiory Państwa Paryskich.
Konferencja organizowana przez Starostwo Tatrzańskie oraz Tatrzański Park Narodowy odbyła się 12 kwietnia 2012.

Poniżej zamieszczamy materiały prezentowane podczas konferencji:
 • Biologia i gradacja korników w Karpatach, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru TPN – wykład inauguracyjny – dr hab. inż. Wojciech Grodzki - Instytut Badawczy Leśnictwa
 • „Velka kalamita” – ing. Marian Sturcel - Štatne lesy TANAP
 • Biotyczne i abiotyczne zagrożenia lasu – dr inż. Alfred Król – Zespół Ochrony Lasów
 • Historia własnościowa lasów powiatu tatrzańskiego – mgr inż. Piotr Bąk, dr inż. Marcin Guzik - Tatrzański Park Narodowy
 • Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w świetle ustawy o lasach – mgr inż. Józef Łapka – Nadleśnictwo Nowy Targ
 • Gospodarka leśna w tatrzańskich lasach - Tatrzański Park Narodowy - dr inż. Zbigniew Krzan
 • Gospodarka leśna w tatrzańskich lasach – Wspólnota Leśna 8 Uprawnionych Wsi - inż. Tadeusz Zięba
 • Wodochronne funkcje lasów – dr Marek Kot – Tatrzański Park Narodowy
 • Społeczne i kulturowe funkcje lasu – dr inż. Wojciech Gąsienica-Byrcyn
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział Kraków oraz Tatrzański Park Narodowy mają zaszczyt zaprosić na IV Konferencję z cyklu "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek" pt. "Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem".

Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 października 2010 w Zakopanem. Składać się będzie z sesji naukowych, obejmujących trzy podstawowe dziedziny:

Nauki o Ziemi:
 • powierzchniowe procesy geodynamiczne
 • wody termalne Podtatrza
 • geologia Tatr i Podtatrza - najnowsze badania
 • zasoby wód tatrzańskich
Nauki biologiczne:
 • korytarze ekologiczne na obszarze Tatr i Podtatrza
 • fauna i flora obszaru Tatr i Podtatrza
 • ekosystemy nieleśne
 • ekosystemy leśne
Relacje zachodzące pomiędzy przyrodą Tatr a działalnością człowieka:
 • otuliny Tatrzańskich Parków Narodowych
 • współpraca samorządów podtatrzańskich z Tatrzańskimi Parkami Narodowymi
 • komunikacja w rejonie Tatr i Podtatrza
 • zanieczyszczenie Tatr i Podtatrza
 • sport i turystyka w Tatrach i na Podtatrzu
 • regulacje prawne z zakresu ochrony przyrody w Tatrach i na Podtatrzu
Więcej informacji na temat konferencji mogą Państwo znaleźć na stronie Towarzystwa.