Idź do

Gdzie na narty w TPN?

Dla narciarstwa zjazdowego udostępnione są następujące trasy narciarskie i nartostrady:
 • narciarska trasa zjazdowa w Dolinie Suchej Stawiańskiej (Kocioł Gąsienicowy)
 • narciarska trasa zjazdowa w Dolinie Goryczkowej
 • narciarskie pólko ćwiczebne na Hali Gąsienicowej przy Betlejemce
 • narciarskie pólko ćwiczebne na Polanie Kalatówki
 • nartostrada z Doliny Goryczkowej do Kuźnic
Narciarstwo zjazdowe można również uprawiać na szlakach udostępnionych dla turystyki narciarskiej.

Jak się dostać w rejon tras narciarskich?

Trasy narciarskie w rejonie Kasprowego Wierchu są osiągalne dzięki kolei linowej startującej z Kuźnic na szczyt Kasprowego Wierchu.

W okresie działania wyciągu w Kotle Goryczkowym uruchamiane jest zimowe dojście prowadzące do jej dolnej stacji znajdującej się na Wyżniej Goryczkowej Równi.

Jazda poza trasą?

W sąsiedztwie tras narciarskich znajduje się udostępniony, ale nieutrzymywany teren, oznakowany jedynie na granicach zasięgu – to tzw. druga strefa.

Jak oznakowano trasy?

Udostępniony teren utrzymywanej trasy narciarskiej ograniczony jest tyczkami lub fladrami.

Kto zarządza trasami narciarskimi?

Trasami narciarskimi w rejonie Kasprowego Wierchu administrują Polski Koleje Linowe. Do nich należy utrzymanie tras, ich oznakowanie i zapewnienie bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje o aktualnych warunkach na trasach znaleźć można na stronie internetowej PKL. Oznakowanie drugiej strefy należy do kompetencji TPN. Z kolei narciarskim pólkiem ćwiczebnym na Polanie Kalatówki zajmuje się dzierżawca tamtejszego schroniska.

Zasady i zalecenia

Na trasach położonych w TPN, podobnie jak na stokach całego świata, obowiązuje kodeks ustalony przez Międzynarodową Federację Narciarstwa FIS. Przed wyruszeniem na narty zalecamy zapoznanie się z nimi. Oto one w skrócie: 
 • Wzgląd na inne osoby. Każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby i nie powodować żadnej szkody.
 • Panowanie nad szybkością. Narciarz może zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz pogody.
 • Wybór kierunku jazdy. Znajdujący się na stoku narciarz, który za względu na lepszą widoczność z góry, dysponuje większą możliwością wyboru trasy jazdy, musi wybrać taki tor jazdy, aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenia z narciarzem znajdującym się poniżej na stoku.
 • Wyprzedzanie. Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie dostokowej, jak i odstokowej, po stronie prawej lub lewej, lecz w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potrącenia wyprzedzanego.
 • Przejazd i krzyżowanie torów jazdy. Narciarz, który przystępuje do zjazdu na trasie lub pólku narciarskim, powinien sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie spowoduje niebezpieczeństwa dla siebie i innych. To samo obowiązuje go przy każdym ruszaniu z miejsca po chwilowym zatrzymaniu.
 • Zatrzymanie się. Tylko w razie absolutnej konieczności narciarz może zatrzymać się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak jest to możliwe.
 • Stosowanie się do znaków narciarskich. Każdy narciarz winien stosować się do znaków narciarskich, ustawionych na trasach.
 • Wypadki. W razie powstania wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, powinien udzielić poszkodowanym pomocy.
 • Stwierdzenie tożsamości. Każda osoba uczestnicząca w wypadku lub będąca jego świadkiem jest zobowiązana podać swoje dane osobowe.
Ponadto na terenie Tatrzańskiego Parku obowiązują szczególne zasady, przedstawione poniżej:
 • Narciarstwo może być uprawiane tylko pod warunkiem występowania pokrywy śnieżnej, zabezpieczającej roślinność i glebę przed oddziaływaniem narciarstwa.
 • Na szlakach turystycznych udostępnionych równocześnie dla turystyki pieszej oraz do zjazdów narciarskich obowiązuje zasada pierwszeństwa ruchu pieszego.
 • Na szlakach narciarskich dwukierunkowych oraz szlakach turystycznych udostępnionych dla turystyki narciarskiej obowiązuje pierwszeństwo ruchu podejściowego.
 • Po szlakach narciarskich należy poruszać się zgodnie z określonym na nich kierunkiem ruchu. Wyznaczone są bowiem dwukierunkowe i jednokierunkowe szlaki narciarskie. Poruszanie się w przeciwnym kierunku stwarza niebezpieczeństwo zarówno dla zjeżdżających jak i  podchodzących.
 • Na trasach i szlakach narciarskich wolno używać wyłącznie sprzętu narciarskiego, snowboardu oraz sprzętu narciarskiego dla osób niepełnosprawnych.
 • Na narciarskich trasach zjazdowych oraz na nartostradach zabrania się ruchu pieszego, w tym pieszego poruszania się narciarzy i snowboardzistów. Dotyczy to zarówno podchodzenia jak i schodzenia.
 • Uprawianie turystyki zimowej na szlakach położonych powyżej górnej granicy lasu może odbywać się z ewentualnym odstępstwem od ich przebiegu w najbliższej odległości, zwiększającej bezpieczeństwo poruszania się.
Narciarze przestrzegać muszą również zasad obowiązujących wszystkich wędrujących po TPN:
 • W okresie od 1 grudnia do 15 maja ze względów przyrodniczych zamykane są dla ruchu turystycznego następujące odcinki szlaków turystycznych: Przełęcz w Grzybowcu – Wyżnia Kondracka Przełęcz, Dolina Tomanowa – Chuda Przełączka oraz Dolina Pięciu Stawów Polskich – Świstówka Roztocka – Morskie Oko.
 • Na szlakach turystycznych obowiązuje ruch prawostronny. Dotyczy to szczególnie szlaków prowadzących dolinami, gdzie występuje bardzo duży ruch turystyczny.
 • W okresie od 1 marca do 30 listopada wszystkie szlaki turystyczne są zamknięte od zmierzchu do świtu.
 • Przed wyjściem w Tatry, w okresie zimowym zawsze należy sprawdzić aktualny stopień zagrożenia lawinowego oraz zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi uprawiania turystyki podczas obowiązującego stopnia lawinowego. Należy również sprawdzić komunikat turystyczny TPN. Trasy narciarskie na terenie Parku znajdują się w strefie oddziaływania lawin śnieżnych. Korzystanie z nich więc wymaga często umiejętności oceny zagrożenia lawinowego w terenie oraz posiadania odpowiedniego sprzętu lawinowego.

Czy są jakieś alternatywy w regionie?

W sąsiedztwie Parku, w Zakopanem jak i w sąsiednich miejscowościach, a także na Słowacji działa bardzo dużo wyciągów narciarskich o różnym stopniu trudności. W ostatnich latach powstały nowe, duże i nowoczesne kompleksy narciarskie, jak również rozbudowano dotychczas istniejące. Daje to narciarzom duże możliwości wyboru, szczególnie gdy koleje w Tatrach nie działają, panują trudne warunki bądź gdy trasy w Parku są zbyt trudne.

Narty w Tatrach Słowackich

Szczegółowe informacje na temat możliwości uprawiania narciarstwa w Tatrach Słowackich można znaleźć na stronie internetowej TANAP-u.