Idź do

Obowiązek zapewnienia opieki przewodnika górskiego tatrzańskiego na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego


Grupy dzieci i młodzieży szkolnej mogą przebywać w Tatrach tylko pod opieką wykwalifikowanych przewodników tatrzańskich. Obowiązek taki wynika z Zarządzenia Dyrektora TPN o obowiązku przewodnickim nr 36/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. Jak wynika z zarządzenia przewodnik ma prowadzić wszystkie zorganizowane wycieczki piesze  młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych (licea, technika,szkoły branżowe). Jako podstawę dla zarządzenia przyjęto art. 8 e, ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Przewodnik tatrzański w Polsce to zawód regulowany ustawowo. Procedura egzaminacyjna przeprowadzana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który nadzoruje również proces szkolenia i egzaminowania przewodników. Przewodnik powinien na żądanie organizatora wycieczki oraz służb terenowych TPN okazać legitymację i identyfikator potwierdzające swoje kwalifikacje i uprawnienia.

Przewodnik przekazuje wiedzę o odwiedzanym terenie i zasadach zachowania się w górach, potrafi zareagować w razie niebezpieczeństwa. Może również doradzić w wyborze trasy, uwzględniając możliwości podopiecznych i warunki panujące w górach, a także pomóc zaplanować dłuższy pobyt pod Tatrami.

Tatrzański Park Narodowy nie oferuje usług przewodnickich. Przewodnika należy szukać indywidualnie lub poprzez koła przewodnickie i biura turystyczne.

Wszystkie stowarzyszenia przewodników tatrzańskich należą do  Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego (CPT) z siedzibą w Zakopanem, na którego stronie można znaleźć więcej informacji oraz dane kontaktowe do poszczególnych stowarzyszeń i przewodników.