Idź do

Regulamin

obowiązuje od 24.01.2024
1.       Postanowienia ogólne

1.1     Celem działania Tatrzańskiego Parku Narodowego, zgodnie z art. 8b Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody – dalej zwanej także u.o.p. –  jest ochrona przyrody, udostępnianie obszaru parku narodowego oraz prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą, wiąże się z tym także działalność informacyjna i wydawnicza. Celem sprzedaży towarów i wydawnictw własnych jest edukacja oraz pozyskanie środków finansowych dla jej realizacji. Dochody z prowadzonej sprzedaży przekazywane są w całości na wykonywanie przez Tatrzański Park Narodowy zadań wynikających z u.o.p. 

1.2    Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów, wydawnictw własnych i obcych, dla których realizacji Tatrzański Park Narodowy jest powołany.

1.3    Wydawnictwa własne oraz produkty własne przekazane do własnych placówek handlowych uznaje się za towary jako przedmioty sprzedaży, o której traktują przepisy tytułu XI k.c.

2.       Definicje i skróty

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

2.1    TPN – Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem (34-500) Zakopane, ul. Kuźnice 1, z TPN można się skontaktować pod numerem telefonu 182023229 oraz przy użyciu adresu e-mail: sklep@tpn.pl 

2.2    Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oraz każda inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

2.3    Konsument – to Kupujący, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.4    Regulamin – to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi sprzedaż towarów

2.5    Towar – dostępny w sprzedaży asortyment obejmujący towary edukacyjne, pozostałe, wydawnictwa własne i obce.

2.6    Zamówienie – oznacza oświadczenie woli kupującego, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży. Oświadczenie to winno zawierać w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

2.7  Koszyk Zamówień – oznacza aplikację informatyczną dostępną na stronie sprzedawcy www.tpn.gov.pl/sklep, która umożliwia złożenie zamówienia. Za pomocą Koszyka zamówień kupujący wskazuje towary i ich ilości, przelicza całkowitą wartość zamówienia oraz koszt dostawy.

2.8  Umowa Sprzedaży – umowa cywilno-prawna na mocy, której TPN zobowiązuje się przenieść na kupującego własności rzeczy (towarów) i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić TPN cenę.

2.9  Konto użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji i zawarciu tym samym umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika), na którym są gromadzone dane podane przez Użytkownika przy rejestracji Konta Użytkownika, przy czym założenie Konta Użytkownika nie jest wymagane do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień.

2.10 RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2.11 Newsletter - udostępniana przez Sprzedawcę usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie wiadomości (maili) za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

1.       Kanały sprzedaży

1.1    Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w następujących Punktach Sprzedaży:

1.1.1          Centrum Edukacji Przyrodniczej (CEP) przy ul. Chałubińskiego 42, 34 – 500 Zakopane.

1.1.2          Punkt Informacji Turystycznej (PIT) przy ul. Chałubińskiego 44, 34 – 500 Zakopane.

1.1.3          Punkt sprzedaży ”Kontener” na Palenicy Białczańskiej 1, 34-532 Brzegi. 

1.2    Sprzedaż internetowa realizowana  jest pod adresem internetowym: https://tpn.gov.pl/sklep.

1.3    Sprzedaż hurtowa, prowadzona przez Magazyn towarów przy ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane.

2.       Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

2.1    Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania przez Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez Kupujących ze Sklepu https://tpn.gov.pl/sklep oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.

2.2    Treść niniejszego paragrafu regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2.3    Sklep tpn.gov.pl/sklep zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty na stronie https://tpn.gov.pl/sklep i świadczy drogą elektroniczną – zgodnie z niniejszym regulaminem – następujące usługi: 

a)       umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w bazie Sklepu Internetowego tpn.gov.pl/sklep za pomocą koszyka zamówień,

b)       umożliwia rejestrację Konta klienta i dodawanie produktów do tak zwanej „Listy życzeń”,

c)       umożliwia subskrypcję newslettera zawierającego między innymi informacje handlowe.

2.4    Warunkiem skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez TPN jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, bądź Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies rozdzielczość ekranu 1024 × 768 pikseli lub wyższa.

2.5    TPN wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze Sklepu tpn.gov.pl/sklep przez TPN w celu utrzymania sesji zalogowanego Kupującego oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu tpn.gov.pl/sklep

2.6    Kupujący może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. 

2.7    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Kupującego odpowiedniego formularza (rejestracyjnego/wysyłkowego/newsletter) znajdującego się na stronie sklepu.

2.8    Kupujący, który zarejestrował Konto klienta na stronie TPN rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta klienta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie subskrypcji “newslettera” następuje poprzez podanie TPN adresu e-mail którego subskrypcja dotyczy oraz zgłoszenie żądania jego usunięcia z listy subskrybentów. TPN usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.

3.       Sprzedaż internetowa

3.1    Sklep internetowy działający pod adresem tpn.gov.pl/sklep (dalej: Sklep) jest własnością Tatrzańskiego Parku Narodowego, ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane, NIP: 736-171-53-04.

3.2    Przyjmowanie zamówienia:

Składanie zamówień możliwe jest 24 h/dobę. Sklep zastrzega sobie możliwość chwilowego unieczynnienia Sklepu dla celów konserwacyjnych lub aktualizacji danych.

Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mailem automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Historia zamówień znajduje się w sekcji „Konto” w zakładce „Historia zamówień”.

Z chwilą otrzymania przez Kupującego wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej, zostaje zawarta umowa sprzedaży towarów pomiędzy Kupującym a TPN.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej wraz z załącznikami w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.[MS1] [Ł2] 

Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz telefonicznej weryfikacji danych kupującego/odbiorcy przesyłki. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym.

3.3    Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwa jest do chwili wysłania zamówienia. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta - telefonicznie: 018 20 23 229 lub e-mailem: sklep@tpn.pl

3.4    Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny znajdujące się przy oferowanych produktach w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

3.5    Rabat nie dotyczy kosztów przesyłki. Rabat ogólny nie sumuje się z ofertami specjalnymi, chyba, że regulamin danej promocji stanowi co innego.

3.6    W sprzedaży internetowej stosuje się programy lojalnościowe oraz inne środki aktywizacji sprzedaży. Programy te są opisywane w regulaminach bądź na stronie sklepu internetowego i obowiązują nie wcześniej niż od momentu ich ogłoszenia.

3.7    Faktura VAT wystawiana jest na życzenie kupującego i wysyłana wraz z przesyłką.

3.8    Zamówienia realizowane są w terminie od 1 do 14 dni roboczych. Do czasu realizacji złożonego zamówienia nie wlicza się czasu dostarczenia towaru, obejmującego okres od momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, do momentu doręczenia przesyłki przez ten podmiot Kupującemu.

3.9    Wysyłki realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Koszt dostawy wynosi na terenie Polski:

a)       dla sumy zamówienia do 10,00 złotych - 5 złotych,
b)       dla sumy zamówienia do 150,00 złotych - 13,00 złotych przy przedpłacie na konto oraz 15,00 złotych przy przesyłce pobraniowej,
c)       zamówienia powyżej 150 złotych oraz prenumerata kwartalnika Tatry wysyłane są na koszt Sklepu,

Koszt dostawy dla przesyłek zagranicznych:

a)       32,00 złote dla dostaw na terenie Czech i Słowacji,
b)       do pozostałych krajów 56,00 złotych.

3.10 Sklep oferuje następujące formy płatności:

a)       za pobraniem (zapłata listonoszowi lub kurierowi przy odbiorze przesyłki)
b)       przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu rozliczeń Przelewy24 (przedpłata)
c)       przelewem bankowym (przedpłata)

Wszelkie koszty poniesione przy przelewach bankowych obciążają Kupującego.

3.11 Reklamacje

a)       Reklamacje towarów uszkodzonych rozpatrywane są przez Dział Obsługi Klienta:  telefon 0182023229 lub e-mailem: sklep@tpn.pl
b)       Jeżeli wada produktu zostanie wykryta przed upływem 2 lat od jego otrzymania, Klient może żądać:
                                i.            obniżania ceny produktu;
                                ii.            zwrotu pieniędzy za zakup produktu (odstąpienia od umowy);
                                iii.            wymiany produktu na wolny od wad;
                                iv.            naprawy produktu.
c)       Informujemy, że jeżeli produkt jest reklamowany po raz pierwszy, wówczas zamiast żądanego przez Kupującego obniżenia ceny produktu albo zwrotu pieniędzy za zakup produktu (odstąpienia od umowy), TPN może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymienić produkt na wolny od wad albo naprawić produkt. Powyższe ograniczenie nie dotyczą sytuacji, gdy produkt reklamowany jest po raz kolejny. Jeżeli wymiana produktu na wolny od wad albo naprawienie produktu zgodnie z żądaniem Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez TPN wymagałoby nadmiernych kosztów, wówczas TPN może zaproponować Kupującemu obniżenie ceny produktu albo zwrot pieniędzy za zakup produktu (odstąpienie od umowy).
d)       W celu złożenia reklamacji Kupujący powinien skontaktować się z Obsługą Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. TPN wygeneruje i prześle Kupującemu etykietę umożliwiającą bezpłatne nadanie paczki oraz Formularz reklamacyjny. Kupujący może również odesłać reklamowany towar na swój koszt. Reklamowany produkt należy włożyć wraz z wydrukowanym i uzupełnionym Formularzem reklamacyjnym do paczki i wysłać na adres podany na liście przewozowym (koszty przesyłki do TPN pokrywa TPN). Jeżeli Kupujący nie skorzysta z Formularza reklamacyjnego, powinien w paczce z produktem przekazać następujące informacje:

(1) imię i nazwisko; 
(2) nr zamówienia z reklamowanym produktem lub datę zakupu produktu; 
(3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę stwierdzenia wystąpienia wady; 
(4) żądanie sposobu załatwienia reklamacji; 
(5) adres email; 
(6) nr tel. kontaktowego.

Wymogi określone w pkt (3) są jedynie rekomendacjami i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych bez zalecanego opisu reklamacji.

e)       TPN udzieli odpowiedzi na reklamację Kupującego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania. Brak udzielenia przez TPN odpowiedzi w powyższym terminie oznacza, że TPN uznaje reklamację Kupującego za uzasadnioną. Jeśli TPN nie uznał reklamacji, Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego oferowanych przez powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (w tym Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich), Wojewódzkie Inspekcje Handlowe. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych ww. podmiotów jak również na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php;
https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
f)        Również  Komisja Europejska ustanowiła platformę internetową służącą do internetowego rozstrzygania sporów UE („Platforma ODR”). Platforma ODR oferuje konsumentom i sprzedawcom z UE możliwość osiągnięcia pozasądowego porozumienia dotyczącego reklamacji produktów kupionych online. Ta prosta w obsłudze, interaktywna witryna internetowa jest dostępna bezpłatnie we wszystkich oficjalnych językach UE. Platforma umożliwia konsumentom i sprzedawcom znalezienie organu rozstrzygającego, a następnie osiągnięcie porozumienia w sprawie reklamacji.
Platforma ODR jest dostępna pod linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

3.12 Odstąpienie od umowy sprzedaży

a)       W ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki możliwe jest odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży, w całości lub jej części, bez podania przyczyny. Prawo odstąpienia przysługuje osobie posiadającej status konsumenta, w rozumieniu art. 221 k.c.
b)       Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy między innymi umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. e-book).
c)       TPN (działając przez Pracownika obsługującego sprzedaż) ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym opłaty z tytułu dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
d)       Koszt odesłania zwracanego zamówienia lub jego części, w związku z odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży, ponosi Kupujący.
e)       Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwe są do chwili wysłania zamówienia. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt z obsługą sklepu pod adresem mailowym sklep@tpn.pl.

3.13 Akceptacja Regulaminu następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu, oraz kliknięcie przycisku „Zamów”. W ten sposób Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w Regulaminie zasad.

4.       Sprzedaż stacjonarna

4.1     Punkty sprzedaży określa pkt 1.1

4.2    Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4.3    Zakupy można dokonać w godzinach pracy punktów sprzedaży. 

4.4    Faktura VAT wystawiana na życzenie kupującego.

4.5    Kupujący jest zobowiązany do zapłaty za towar w momencie jego odbioru. Może to uczynić gotówką lub kartą płatniczą.

4.6    Zasady zwrotów w sklepach detalicznych: 

a)       zwrot towaru możliwy jest w Punkcie Sprzedaży w którym dokonano zakupu, w terminie trzech dni roboczych od daty zakupu,
b)       należy posiadać paragon zakupu,
c)       towar musi posiadać wszystkie oryginalne metki,
d)       zwracany towar nie może być używany i pozbawiony fabrycznego opakowania lub w żaden inny sposób zniszczony.

5.       Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

5.1    Administratorem Twoich danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Kuźnice 1, dalej: my. Zapraszamy do kontaktu:

• listownie: Tatrzański Park Narodowy, ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane,
• telefonicznie: +48 18 20 23 229,
• e-mailowo: ljanczy@tpn.pl.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl.

5.2    Przetwarzanie oznacza pewne operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje jak zbieranie, utrwalanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, organizowanie czy niszczenie.

5.3    Podstawą prawną przetwarzania jest:

a)       Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie zawartej z nami umowy o świadczenie usług obejmujących założenie, obsługę oraz prowadzenie konta internetowego) obsługa i prowadzenie konta na stronie internetowej sklepu, m.in.: składanie zamówień i dokonywać zwrotów zamówionych produktów, śledzenie status zamówienia, wgląd w historię zamówień oraz tworzenie listy życzeń obejmującej preferowane przed produkty
b)       Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie zawartej z nami umowy sprzedaży produktów objętych ofertą sklepu) obsługa i realizacja złożonego przez Ciebie zamówienia na produkty objęte oferta sklepu, w tym rozpatrywanie ewentualnych reklamacji
c)       Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) dochodzenie roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem zawartej z nami umowy lub obrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami, które mogą powstać na tle wykonywania jej postanowień
d)       Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 ze zm. obowiązek przechowywania dowodów księgowych na potrzeby prawa podatkowego i bilansowego; Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), obowiązek archiwizacji dokumentów, zgodnie z obowiązującą w Tatrzańskim Parku Narodowym Instrukcją kancelaryjną.

5.4    W niektórych sytuacjach posiadamy prawo, aby przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom. Jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych wyłącznie poniższym grupom podmiotów:

• podmiotom przetwarzającym – którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych w celu bardziej efektywnego wykonywania świadczonych przez nas usług (obsługa informatyczna sklepu),
• innym odbiorcom danych – jeżeli jest to niezbędne do wykonania umów, których jesteśmy stroną, lub wynika to z obowiązujących regulacji prawnych (np. usługi pocztowe, obsługa płatności online).

5.5    Twoje dane osobowe niezbędne do prowadzenia konta internetowego będziemy przetwarzać przez okres trwania zawartej z nami umowy o prowadzenie usług. W dowolnym momencie możesz rozwiązać ww. umowę, kontaktując się z nami na dane kontaktowe wskazane powyżej lub wyrażając sprzeciw wobec dalszego przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w ten sam sposób.

5.6    W wypadku złożenia zamówienia na produkty objęte ofertą sklepu Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokonano nabycia produktu, zakończono postępowania mające na celu dochodzenie naszych wierzytelności lub nastąpiło przedawnienie roszczeń wynikających z zawartej z nami umowy.

5.7    W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci:

• prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
• prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych,
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.8    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania zawartych z nami umów. Niepodanie danych osobowych w odpowiednim zakresie uniemożliwi nam rejestrację, a następnie obsługę i prowadzenie Twojego konta internetowego lub obsługę i realizację składanych zamówień.

6.       Postanowienia końcowe

6.1    Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Kupującym na stronie internetowej: tpn.gov.pl/sklep oraz w Punktach Sprzedaży w taki sposób, aby Kupujący przed zawarciem umowy mógł przeczytać, pozyskać, treść Regulaminu. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji postanowień Regulaminu Kupujący powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Sprzedawcy w Punkcie Sprzedaży lub na maila kontaktowego wskazanego w pkt. 2.1 Regulaminu.

6.2    Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej: tpn.gov.pl/sklep Zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu – do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikających stosuje się przepisy poprzednio obowiązujące.

6.3    Prawem właściwym dla umowy kupna-sprzedaży jest prawo polskie.

6.4    Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów zawieranych z Kupującym właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania TPN chyba, że Kupujący jest konsumentem – wówczas właściwy jest sąd wedle właściwości ogólnej.

6.5    Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń, przysługuje Kupującemu po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

6.6    Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest osobą fizyczną, która nabywa Produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384-385 kodeksu cywilnego.

6.7    Do korzystania z Portalu mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), zaś do umów sprzedaży towarów - przepisy prawa cywilnego o umowie sprzedaży.

6.8    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.01.2024 r.