Idź do

Kup wcześniej bilet online!

Wybierasz sie do Tatrzańskiego Archiwum Planety Ziemia?

Wstęp do TAPZ jest biletowany - zachęcamy do wcześniejszego zakupu online dającego gwarancje wejścia na wybraną godzinę i ominięcia ewentualnej kolejki. Zakup biletów jest możliwy również na miejscu - w miarę wolnych miejsc na poszczególne godziny zwiedzania. Dokładny opis cen biletów znajduje się poniżej.

Przypominamy, że dzieci (do 18 roku życia) muszą być pod opieką rodzica/opiekuna, który nie jest zwolniony z zakupu biletu.
Kup bilet

Lokalizacja TAPZ

TAPZ znajduje się przy wylocie Doliny Kościeliskiej. Adres to Dolina Kościeliska 3, Kiry, Kościelisko 34-511

TAPZ nie posiada parkingu dla zwiedzających. Przy wylocie Doliny Kościeliskiej znajdują się:
- parking należący do TPN (za zatoczką z przystankiem; zakup biletu do TAPZ nie zwalnia z obowiązku opłaty parkingowej, która dokonywana jest na miejscu przez kod QR dostępny na parkingu),
- oraz inne parkingi prywatne.

Godziny otwarcia TAPZ

Od 1 czerwca do 30 września od wtorku do niedzieli w godzinach 8:00 - 18:00 
(pierwsze wejście o godzinie 8:30 i ostanie wejście o godzinie 16:00)

Od 1 października do 31 maja od wtorku do niedzieli w godzinach 9:00 - 17:00 
(pierwsze wejście o godzinie 9:30 i ostanie wejście o godzinie 15:00)

Zwiedzanie wystawy odbywa się tylko w grupach pod opieką naszych przewodników. Wejścia możliwe co 30 minut, czas zwiedzenia to ok. 90 minut.

Uwaga: TAPZ jest zamknięte w każdy poniedziałek i święta. 

Ceny biletów

Wstęp do TAPZ jest biletowany - obowiązuje zakup biletów online i na miejscu. 
Z powodu ograniczonej liczby miejsc zachęcamy do wcześniejszego zakupu dającego gwarancje wejścia i ominięcia kolejki.
Komunikat
Każda osoba nie posiadająca uprawnienia do zniżki.
Komunikat
Każda osoba posiadająca uprawnienia do zniżki z pośród wymienionych:
Komunikat
Przy sprawdzaniu biletów prosimy o ukazanie dokumentu uprawniającego do zniżki pracownikowi TAPZ. Przy zakupie kilku biletów każda osoba musi posiadać dany dokument, w przypadku jego braku naliczana jest dodatkowa opłata. 

Bilety ulgowe przysługują:

1) uczniom, studentom do 26 roku życia, doktorantom - na podstawie legitymacji szkolnej, studenckiej bądź doktoranckiej,

2) nauczycielom szkół, placówek oświaty - na podstawie dokumentu uprawniającego do ulgi,

3) wychowawcom zakładów poprawczych, domów dziecka, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, schronisk dla nieletnich - na podstawie dokumentu uprawniającego do ulgi,

4) seniorom powyżej 65. roku życia - na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek,

5) emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami - na podstawie legitymacji,

6) przewodnikom tatrzańskim - na podstawie legitymacji,

7) posiadaczom legitymacji Honorowego Dawcy Krwi - za okazaniem legitymacji Honorowego Dawcy Krwi.
Komunikat
Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny.
Komunikat
Przy sprawdzaniu biletów prosimy o ukazanie dokumentu (KDR) uprawniającego do zniżki pracownikowi TAPZ. Przy zakupie kilku biletów każda osoba musi posiadać kartę, w przypadku jej braku naliczana jest dodatkowa opłata.
Komunikat
Na każde 10 osób (które posiadają bilet grupowy) przypada jedno bezpłatne miejsce dla opiekuna grupy.
Komunikat
Bilet grupowy jest to specjalna oferta dla większej grupy odwiedzających. Minimalna liczba osób w grupie upoważniająca do skorzystania z niższej ceny to 10 osób.
Mieszkańcy powiatu tatrzańskiego: mieszkańcy gmin: Zakopane, Kościelisko, Poronin, Bukowina Tatrzańska i Biały Dunajec.
Komunikat
Dokumentem uprawniającym do ulgi na bilety dla mieszkańców gmin położonych w granicach TPN,  jest dokument potwierdzający zameldowanie na terenie w/w gmin lub informacja o wydaniu przez Burmistrza/Wójta w/w gmin w przypadku dowodów osobistych nie zawierających adresu zameldowania.
Komunikat
Bilety przed wejściem będą weryfikowane przez pracowników TAPZ. W przypadku braku dokumentu poświadczającego ulgę dla mieszkańców gmin położonych w granicach TPN, będzie doliczona opłata wyrównująca zgodnie z obowiązującym cennikiem.

O Tatrzańskim Archiwum Planety Ziemia

Tatrzańskie Archiwum Planety Ziemia to miejsce unikalne tak pod względem architektonicznym jak i ekspozycyjnym. Dzięki TAPZ zaczynamy rozumieć Tatry, dzięki nim świat, a dzięki temu - samych siebie. To daje nam wszystkim możliwość zdobycia czegoś bezcennego. Zdobycia w świecie informacji i wiedzy o nas i naszym powstaniu.

Tatry jako archiwum gromadzą, aby uchronić od zapomnienia ślady naszej przeszłości, procesów, które nas tu sprowadziły, reguł i praw tworzących świat, dokumentów cennych dla ludzkości. Akty i dokumenty to nasze skały, skamieniałości i formy rzeźby terenu.

Gdybyśmy odtwarzali historię przedsiębiorstwa w archiwach szukalibyśmy informacji o rodowodzie i tradycji firmy, o jej założycielach. O tym jak powstawała fortuna, bogactwo i potęga. O nabytych aktywach i precjozach (kruszce, jeziora, jaskinie).

O partnerach i wspólnikach (woda, klimat, wiatr). O personelu (rośliny, zwierzęta) i spadkobiercach, w których rękach spoczywa przyszłość firmy (ludzie). Bliższy wydaje się jednak motyw jednostkowy. Po co zwykle chodzimy do archiwów? Aby znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania, odnaleźć informacje o własnym pochodzeniu, o naszych przodkach, aby rozwiać wątpliwości, zrozumieć siebie odpowiadając sobie na fundamentalne pytania.

Góry jako archiwum pełnią taką właśnie funkcję. Możemy w nich, jak w rodzinnym archiwum znaleźć odpowiedzi na pytania kim jesteśmy, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy.

Dzięki górom konfrontujemy naszą chwilowość z ich wiecznością (pozorną) próbując zrozumieć naturę świata. Nad górami mamy kosmos, który stanowi podobne archiwum (jeszcze nie poznane i niedostępne dla każdego), a w górach jesteśmy najbliżej kosmosu. Tu dwa wielkie archiwa ludzkości są najbliżej siebie. Jeżeli zatem Tatry stanowią archiwum to nasza wrażliwość i wiedza są instrukcją jego obsługi.

W razie wszelkich pytań dotyczących TAPZ zapraszamy do kontaktu:

tapz@tpn.pl

informacje dotyczące zakupu biletów, schematu zwiedzania oraz oferty edukacyjnej TPN

185348348

w godzinach otwarcia TAPZ

Informacja e-biletowa

ebilety@tpn.pl

w przypadku anulacji lub reklamacji związanych z biletami (prosimy o zapoznanie się wcześniej z regulaminem - w szczególności podpunkt 9, 10 i 11)

885989427

tylko i wyłącznie połączenia głosowe z pracownikiem TPN

Regulamin

Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej Kiry – Kościelisko została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej