Idź do

Najważniejsze informacje

Przed zakupem biletów prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz zamieszczonymi regulaminami

Bilet wstępu do Tatrzańskiego Archiwum Planety Ziemia

dokładny opis ceny biletów i uprawnień do ulgi znajdziecie Państwo poniżej w sekcji Ceny biletów

* Dzieci (do 18 roku życia) muszą być pod opieką rodzica/opiekuna (rodzic/opiekun nie jest zwolniony z zakupu biletu).
Zakup biletu

Adres

Dolina Kościeliska 3, Kościelisko 34-511 - u wylotu doliny

Godziny otwarcia

Zwiedzanie wystawy:
wejścia co 30min czas zwiedzania 90min. 

Od 1 czerwca do 30 września od wtorku do niedzieli w godzinach 8:30 - 18:00
(ostanie wejście o godzinie 16:00)
Od 1 października do 31 maja od wtorku do niedzieli w godzinach 9:30 - 17:00
(ostanie wejście o godzinie 15:00)


Tatrzańskie Archiwum jest zamknięte w każdy poniedziałek i święta 

Parking

Tatrzańskie Archiwum nie posiada parkingu dla zwiedzających.

U wylotu Doliny Kościeliskiej znajdują się parkingi:
- Parking TPN (zakup biletu do Tatrzańskiego Archiwum Planety Ziemia nie zwalnia z obowiązku opłaty parkingowej)
- Parkingi prywatne 

Kontakt

W razie wszelkich pytań dotyczących ofert edukacyjnych TPN prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

tapz@tpn.pl

informacje dotyczące zakupu biletów,
zwiedzania oraz oferty edukacyjne
Informacja e-biletowa

ebilety@tpn.pl

w przypadku anulacji lub reklamacji
Przed kontaktem prosimy o zapoznanie się z regulaminem
(w szczególności podpunkt 9, 10 i 11)

Ceny biletów

Wstęp do Tatrzańskiego Archiwum jest biletowane obowiązuje zakup biletów online i na miejscu. 
Z powodu ograniczonej liczby miejsc zachęcam do wcześniejszego zakupu dającego gwarancje wejścia i ominięcia kolejki.
Komunikat
każda osoba nie posiadająca uprawnienia do zniżki 
30
Komunikat
Przy sprawdzaniu biletów prosimy o ukazanie dokumentu uprawniającego do zniżki pracownikowi TAPZ. Przy zakupie kilku biletów każda osoba musi posiadać dany dokument, w przypadku braku naliczana jest dodatkowa opłata. 

Bilety ulgowe przysługują:

1) uczniom, studentom do 26 roku życia, doktorantom - na podstawie legitymacji szkolnej, studenckiej bądź doktoranckiej.

2) nauczycielom szkół, placówek oświaty - na podstawie dokumentu uprawniającego do ulgi.

3) wychowawcom zakładów poprawczych, domów dziecka, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, schronisk dla nieletnich - na podstawie dokumentu uprawniającego do ulgi

4) seniorom powyżej 65. roku życia - na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek.

5) emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami - na podstawie legitymacji.

6) przewodnikom tatrzańskim - na podstawie legitymacji.

7) posiadaczom legitymacji Honorowego Dawcy Krwi - za okazaniem legitymacji Honorowego Dawcy Krwi.
Komunikat
każda osoba posiadająca uprawnienia do zniżki z pośród wymienionych 
Komunikat
Przy sprawdzaniu biletów prosimy o ukazanie dokumentu (KDR) uprawniającego do zniżki pracownikowi TAPZ. Przy zakupie kilku biletów każda osoba musi posiadać kartę, w przypadku braku naliczana jest dodatkowa opłata. 
Komunikat
Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny 
Komunikat
bilet grupowy jest biletem zakupu pełnego wejścia na wystawę, maksymalna liczba uczestników to 15 osób + 1 opiekun 
Komunikat
bilet grupowy jest to specjalna oferta dla większej liczby osób. 25zł/osoba

O Tatrzańskim Archiwum Planety Ziemia

Tatrzańskie Archiwum Planety Ziemia to miejsce unikalne tak pod względem architektonicznym jak i ekspozycyjnym. Dzięki TAPZ zaczynamy rozumieć Tatry, dzięki nim świat, a dzięki temu - samych siebie. To daje nam wszystkim możliwość zdobycia czegoś bezcennego. Zdobycia w świecie informacji i wiedzy o nas i naszym powstaniu.

Tatry jako archiwum gromadzą, aby uchronić od zapomnienia ślady naszej przeszłości, procesów, które nas tu sprowadziły, reguł i praw tworzących świat, dokumentów cennych dla ludzkości. Akty i dokumenty to nasze skały, skamieniałości i formy rzeźby terenu.

Gdybyśmy odtwarzali historię przedsiębiorstwa w archiwach szukalibyśmy informacji o rodowodzie i tradycji firmy, o jej założycielach. O tym jak powstawała fortuna, bogactwo i potęga. O nabytych aktywach i precjozach (kruszce, jeziora, jaskinie).

O partnerach i wspólnikach (woda, klimat, wiatr). O personelu (rośliny, zwierzęta) i spadkobiercach, w których rękach spoczywa przyszłość firmy (ludzie). Bliższy wydaje się jednak motyw jednostkowy. Po co zwykle chodzimy do archiwów? Aby znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania, odnaleźć informacje o własnym pochodzeniu, o naszych przodkach, aby rozwiać wątpliwości, zrozumieć siebie odpowiadając sobie na fundamentalne pytania.

Góry jako archiwum pełnią taką właśnie funkcję. Możemy w nich, jak w rodzinnym archiwum znaleźć odpowiedzi na pytania kim jesteśmy, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy.

Dzięki górom konfrontujemy naszą chwilowość z ich wiecznością (pozorną) próbując zrozumieć naturę świata. Nad górami mamy kosmos, który stanowi podobne archiwum (jeszcze nie poznane i niedostępne dla każdego), a w górach jesteśmy najbliżej kosmosu. Tu dwa wielkie archiwa ludzkości są najbliżej siebie. Jeżeli zatem Tatry stanowią archiwum to nasza wrażliwość i wiedza są instrukcją jego obsługi.

Projekt "Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej Kiry - Kościelisko" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.