Idź do

Wiesz wszystko o swojej sprawie?

Przejdź bezpośrednio do formularza lub przeczytaj więcej o swojej sprawie dzięki jednej ze stron umieszczonych niżej.

Wjazd na teren TPN

Wjazd na drogi wewnętrzne TPN jest możliwy wyłącznie na podstawie identyfikatora wydanego przez Dział Udostępniania w oparciu o decyzję dyrektora parku po przedłożeniu stosownego wniosku.

Załatw sprawę

Wjazd na teren TPN dla osób z niepełnosprawnościami

Wjazd jest możliwy wyłącznie na podstawie identyfikatora wydanego przez Dział Udostępniania w oparciu o decyzję dyrektora parku po przedłożeniu stosownego wniosku.

Załatw sprawę

Poruszanie się po obszarze TPN

Załatw sprawę

Ceremonia ślubna na terenie TPN

Ceremonię ślubną z udziałem urzędnika Stanu Cywilnego można zorganizować w kilku wyznaczonych miejscach. Wymaga to pisemnego zezwolenia dyrektora Parku, które wydaje się po złożeniu wniosku.

Załatw sprawę

Wykonywanie zdjęć fotograficznych

Możliwość fotografowania w Tatrzańskim Parku Narodowym wymaga pisemnego zezwolenia dyrektora Parku, które wydaje się po złożeniu wniosku.

Załatw sprawę

Filmowanie na terenie TPN

Możliwość filmowania w Tatrzańskim Parku Narodowym wymaga pisemnego zezwolenia dyrektora Parku, które wydaje się po złożeniu wniosku.

Załatw sprawę

Działalność przewodnicka i instruktorska (szkoleniowa)

Działalność przewodnicka na terenie TPN

Załatw sprawę

Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych na terenie TPN

Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych odbywających się na szlakach turystycznych i narciarskich na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego wymaga uzyskania zgody Dyrektora TPN. Zgoda jest wydawana w formie decyzji administracyjnej.

Załatw sprawę