Idź do

Informacje na temat sprawy

Możliwość fotografowania w Tatrzańskim Parku Narodowym wymaga pisemnego zezwolenia dyrektora Parku, które wydaje się po złożeniu wniosku.

Wniosek  powinien zawierać:

  • nazwę i siedzibę wnioskodawcy
  • termin realizacji zdjęć fotograficznych
  • obszar planowanej realizacji zdjęć fotograficznych
  • liczbę osób biorących udział w zdjęciach


Zezwolenia  na realizację zdjęć fotograficznych wydawane są przez Dział Udostępniania. Wniosek na realizację zdjęć należy złożyć z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

Zezwolenie określa warunki i zasady realizacji  zdjęć. Zezwolenie może posiadać klauzulę o konieczności zgłaszania wejścia w teren służbom terenowym Parku. 

Opłaty za fotografowanie

Fotografowanie w celach reklamowych:

  • kampanie reklamowe,  sesje modelingowe do celów promocyjnych itp. – 6 000,00 zł (wniosek należy złożyć  co najmniej z  tygodniowym wyprzedzeniem)

Fotografowanie w celach prasowych i reportażowych (wniosek należy złożyć  co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem) :

  • zdjęcia ze szlaku turystycznego  -  bez opłat
  • zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 1 200,00 zł
Fotografowanie na szlaku turystycznym uroczystości rodzinnych (np. sesje ślubne): 
  • opłata za jeden dzień zdjęciowy – 200,00 zł.  opłata przez naszą stronę  internetową https://tpn.gov.pl/sesja-zdjeciowa  (możliwość wykupienia również w dniu realizacji sesji ślubnej) lub na każdym punkcie biletowym 
  • roczny abonament (dla fotografa) – 1 250,00 zł wniosek należy złożyć meilowo na sekretariat@tpn.pl
Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości uzyskania zezwolenia na wjazd samochodem w celu  wykonywania sesji ślubnych.

Opłaty dodatkowe:
  • użycie modeli latających podczas sesji ślubnej przy kaplicy w Jaszczurówce – opłatę podstawową podwyższa się o 500,00 zł, 
Fotografowanie  poza szlakiem wymaga uzyskania zgody Ministra Klimatu i Środowiska na odstępstwa od zakazów określonych w par. 15 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.), wyrażonej w formie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

Upoważnienie do pobierania ww. opłat jest zawarte w Ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z brzmieniem odpowiednich przepisów za udostępnianie parku narodowego lub niektórych jego obszarów mogą być pobierane opłaty. Definicja pojęcia "udostępnianie" zawarta jest w ustawie. Oznacza ono umożliwianie fotografowania lub filmowania w celach zarobkowych oraz korzystania z zasobów, tworów i składników przyrody w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. Wysokość opłat ustala dyrektor parku narodowego.  Opłaty, o których mowa, są przychodami parków narodowych i są przeznaczone na tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochronę przyrody.
Przejdź do formularza