Idź do
Odstąpienie od umowy sprzedaży


a)       W ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki możliwe jest odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży, w całości lub jej części, bez podania przyczyny. Prawo odstąpienia przysługuje osobie posiadającej status konsumenta, w rozumieniu art. 221 k.c.

b)       Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy między innymi umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. e-book).

c)       TPN (działając przez Pracownika obsługującego sprzedaż) ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym opłaty z tytułu dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

d)       Koszt odesłania zwracanego zamówienia lub jego części, w związku z odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży, ponosi Kupujący.

e)       Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwe są do chwili wysłania zamówienia. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt z obsługą sklepu pod adresem mailowym sklep@tpn.pl.