Idź do

KUP BILET

W TPN pobierane są opłaty, które przeznacza się na tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej (wynajem przenośnych toalet, sprzątanie i remonty szlaków, wymianę oznakowań itp.) i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochronę przyrody. 

15% wpływów z opłat za wstęp wspiera działalność ratowniczą Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Wchodząc na teren TPN, niezależnie od wybranego szlaku i destynacji, jesteś zobowiązany do zakupu biletu stacjonarnie w punkcie wejścia, on-line przez stronę tpn.gov.pl lub za pomocą umieszczonych przy wejściach do parku kodach QR, które umożliwiają zakup biletu.

RODZAJE BILETÓW

RODZAJ BILETU
CENA
NORMALNY
10,00
ULGOWY
5,00
7-DNIOWY NORMALNY
50,00
7-DNIOWY ULGOWY
25,00
GRUPOWY NORMALNY (do 10 osób)
90,00
GRUPOWY ULOGOWY (do 10 osób)
45,00

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Rezerwacji najlepiej dokonać za pośrednictwem strony tpn.pl/zwiedzaj/e-bilety. To szybki i łatwy sposób. 
*Istnieje możliwość zakupu biletu w Zakopanem w naszym Punkcie Informacji Turystycznej (ul. Chałubińskiego 44) w godzinach 7:30-16:15.
Możliwy jest zwrot biletu, co należy zgłosić najpóźniej do godziny 12.00 w południe dnia poprzedzającego rezerwację na adres ebilety@tpn.pl. Istnieje również możliwości zmiany terminu zakupionego już biletu - mailowo, do 12:00 w południe dnia poprzedzającego rezerwację.
Przede wszystkim przeszukać SPAM, a jeśli tam go nie ma, należy skontaktować się z nami pod adresem ebilety@tpn.pl.  Sprawdzimy, czy w zamówieniu na przykład nie podano błędnego adresu i wyślemy potwierdzenie ponownie.
Należy wcześniej zapisać je w telefonie (lub innym urządzeniu mobilnym) bądź wydrukować i okazać obsłudze punktu wejścia. Wczytywanie na miejscu może okazać się niemożliwe z powodu problemów z zasięgiem na terenie TPN.
Potrzebę wystawienia faktury należy zgłosić przed dokonaniem płatności. Wypełniając formularz zamówienia na stronie tpn.pl/zwiedzaj/e-bilety, należy zaznaczyć pole Chcę otrzymać fakturę i wpisać dane. W przypadku nie wybrania takiej opcji, faktura nie zostanie wystawiona.
Faktura nie jest wystawiana automatycznie. Dokumenty przygotowywane są w kolejności składania zamówień, prosimy o cierpliwość. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę lub nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.
Na terenie Parku nie zawsze jest dostępny internet. Zachęcamy do zakupu biletu jeszcze przed wyruszeniem w Tatry – w miejscu zakwaterowania.

Kontrola biletu na punktach wejścia może odbywać się „offline”.
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem usługi e-bilety oraz Regulaminem parkingu w rejonie Morskiego Oka lub do kontaktu mejlowego ebilety@tpn.pl  lub telefonicznego (połączenia głosowe, nie odpowiadamy na smsy) +48 885 989 427 (codziennie, z wyjątkiem świąt) w godzinach 07.00–13.00.

KOMU PRZYSŁUGUJĄ BILETY ULGOWEWarunkiem sprzedaży biletu ulgowego jest okazanie osobie sprzedającej bilety wstępu dokumentu uprawniającego do zastosowania ulgi lub w przypadku zakupu biletu on-line posiadanie takiego dokumentu przy sobie i okazaniu go w razie kontroli

KTO MA DARMOWY WSTĘP DO TPN

Przewodnicy, instruktorzy tatrzańscy, których służbowy wstęp na teren Parku potwierdza ważna legitymacja.
Ratownicy górscy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Wolontariusze na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez TPN oraz osoby posiadające zezwolenie dyrektora TPN.
Uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem TPN. Zwolnienie nie dotyczy nauczycieli i opiekunów.
Osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora TPN na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody.
Osoby udające się najkrótszą drogą do wyznaczonych miejsc kultu religijnego (do Kaplicy na Wiktorówkach szlakiem z Zazadniej, do Kaplicy Sióstr Albertynek i Kaplicy Braci Albertynów na Kalatówkach).
mieszkańcy gmin położonych w granicach i graniczących z parkiem narodowym - Zakopane, Kościelisko, Poronin, Bukowina Tatrzańska, Biały Dunajec. Zwolnienie dotyczy wyłącznie stałych mieszkańców legitymujących się  aktualnym dokumentem poświadczającym stałe zamieszkanie na terenie jednej z wymienionych gmin*.
* Ustawa o ochronie przyrody zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat za wstęp mieszkańców gmin położonych w granicach parku narodowego. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Nie odpowiada natomiast użytemu w ustawie o ochronie przyrody sformułowaniu „mieszkańców gmin” samo zameldowanie na pobyt czasowy. W myśl cytowanej już ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

PUNKTY WEJŚCIA - GODZINY OTWARCIA


Prowadzący punkty mogą rozpoczynać sprzedaż w godzinach wcześniejszych i przedłużać czas
sprzedaży
MIESIĄCE
GODZINY
Styczeń, Luty
7:00 - 14:00
Marzec, Kwiecień
7:00 - 15:00
Maj
6:00 - 16:00
Czerwiec
5:00-16:00
Lipiec, Sierpień
5:00-17:00
Wrzesień
6:00-16:00
Październik
7:00 - 16:00
od 15.10 - do godziny 15:00
Listopad, Grudzień
7:00 - 14:00
MIESIĄCE
GODZINY
Styczeń
8:00 - 14:00
Luty, Marzec, Kwiecień
7:00 - 15:00
Maj, Czerwiec
7:00 - 16:00
Lipiec, Sierpień
6:00 - 17:00
Kalatówki od godziny 7:00, Strążyska do godziny 18:00
Wrzesień, Październik
7:00 - 16:00
od 15.10 - do godziny 15:00
Listopad, Grudzień
8:00 - 14:00
MIESIĄCE
GODZINY
Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień
7:00 - 15:00
Maj
7:00 - 17:00
Czerwiec
6:00 - 17:00
Lipiec, Sierpień
5:00 - 18:00
Wrzesień
6:00 - 17:00
Październik
7:00 - 16:00
od 15.10 - do godziny 15:00
Listopad
7:00 - 14:00
Grudzień
8:00 - 14:00
MIESIĄCE
GODZINY
Styczeń, Luty
8:00 - 14:00
Maj, Czerwiec
7:00 - 15:00
Lipiec, Sierpień, Wrzesień
5:00 - 15:00
Październik
7:00 - 14:00
Listopad, Grudzień
8:00 - 14:00
MIESIĄCE
GODZINY
Kwiecień
8:00 - 14:00
Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień
7:00 - 15:00
Październik, Listopad
8:00 - 14:00
MIESIĄCE
GODZINY
Kwiecień
8:00 - 14:00
Maj, Czerwiec
7:00 - 15:00
Lipiec, Sierpień
7:00 - 17:00
Wrzesień
7:00 - 15:00
Październik
8:00 - 14:00
MIESIĄCE
GODZINY
Cały rok
7:00 - 15:00

REGULAMIN ZAKUPU E-BILETÓW