Idź do

Lista konkursów (1)

Sortowanie:

Konkursy o zasięgu ogólnopolskim

„Góry Wiedzy”
Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Tatrach. Organizatorem jest Tatrzański Park Narodowy jego celem jest propagowanie ogólnej wiedzy o Tatrach Polskich i Słowackich, ich przyrody, topografii, użytkowania, udostępniania, historii poznania i ochrony oraz bezpieczeństwa w górach. Adresowany jest do osób amatorsko interesujących się tematyką tatrzańską które ukończyły 16 rok życia, osoby te nie mogą zawodowo być związane z Tatrami. Konkurs jest w formie testu online. W każdym zestawie znajdują się pytania o tematyce  tatrzańskiej (przyrodnicze, topograficzne - ilustrowane lub dotyczące praktycznej znajomości Tatr, historyczne, dotyczące bezpieczeństwa w górach lub udostępniania).
Ogólnopolski turniej wiedzy o turystyce zimowej.
Odbywa się każdego roku na początku marca i trwa przez około 3 tygodnie. Konkurs jest w formie testu na platformie online. O godzinie 19.00 publikowane są 3 pytania i do 19.05 trzeba odpowiedzieć. Na koniec najlepsi dostają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz mogą wygrać uczestnictwo w szkoleniu lawinowym organizowanym przez firmę zewnętrzną. Wszystkie pytania układane są na podstawie webinarów i podcastów, które publikowane są od stycznia w mediach społecznościowych TPN. Celem i tematyką konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat zagadnień związanych z bezpieczeństwem w górach zimą, zrozumienie zagadnień związanych z powstawaniem lawin oraz poszanowanie walorów przyrodniczych Tatr w zimie.

Konkursy o zasięgu lokalnym

Konkurs Wiedzy o Tatrzańskim Parku Narodowym
Konkurs organizowany jest we współpracy ze Szkołą Podstawową w Murzasichlu. Konkurs wojewódzki, skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy IV - VIII), każdą szkołę reprezentuje 2-osobowy zespół. Tematyka co roku jest inna, m.in. dotycząca roślinności, zwierząt, zagospodarowania turystycznego, wód itd. Tematem najbliższego konkursu będą zwierzęta Tatr.  Konkurs odbywa się w pierwszej połowie maja. Zespoły reprezentujące szkołę najpierw piszą test, następnie uczestniczą w teleturnieju na zasadzie “Jeden z dziesięciu” - kto zna odpowiedź na pytanie zgłasza się. Dodatkowo odbywa się też konkurs plastyczny, który nawiązuje do głównej tematyki konkursu wiedzy. Celem jest upowszechnianie i pogłębianie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy o Podhalu i Tatrzańskim Parku Narodowym, rozbudzenie zainteresowań środowiskiem naturalnym i jego znaczeniem dla człowieka.
Konkurs wiedzy o pasterstwie
To coroczny konkurs odbywający się już od 25 lat w listopadzie, po zakończeniu sezonu wypasowego. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o pasterstwie w Tatrach, jego historii i dniu dzisiejszym, relacjach pomiędzy pasterstwem a przyrodą, oraz działaniach Tatrzańskiego Parku Narodowego związanych z realizacją wypasu kulturowego i ochroną dziedzictwa kulturowego. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego. Szkołę może reprezentować jeden dwuosobowy zespół. Drużyny najpierw rozwiązują test a następnie przystępują do etapu finałowego, który każdego roku odbywa się w innej formie. W jury konkursu zasiadają pracownicy TPN oraz zaproszeni goście z instytucji związanych z pasterstwem, ale przede wszystkim bacowie wypasający na tatrzańskich polanach.